Mevlana Devlopman Ajans yo pral Rekrite 6 Anplwaye Kontra

Ajans devlopman Mevlana pral anboche anplwaye kontra
Ajans devlopman Mevlana pral anboche anplwaye kontra

Nan Ajans Devlopman Mevlana a, egzamen konpetisyon an dwe fèt an akò avèk atik 5449 nan Dekrè Prezidansyèl sou Lwa sou Sèvis Ajans Devlopman yo. Non. (Yon) Verifikatè Entèn, 4 (twa) Pèsonèl Espesyalis, 200 (youn) Moun ki Espesyalis yo dwe nome kòm Avoka Legal ak 1 (yon) Pèsonèl sipò ”.


Tablo 1: Kalandriye aplikasyon egzamen an

DAT APLIKASYON 08 jen 2020 - 19 jen 2020
LIS ENTRÈT Jen 26 2020
ADRÈS APLIKASYON sinavbasvuru.sanayi.gov.t se
PLAN EGZAMEN Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi Non: 18 Meram / KONYA

Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91

ANKONOMASYON PLAN ANANN YO AK REZILTA EGZAMEN http://www.mevka.org.tr

KONDISYON POU GENYAL pou kandida yo

  • a) Lè ou yon Sitwayen Tik,
  • b) Pa rete prive de dwa piblik yo,
  • c) Kontrebann, sansib ofisyèl ak kontrebann ilegal, tankou krim fasyal-a-fas oswa fo, abi oswa diyite, tankou detounman fon, lanbisyon, malonètete, paye anba tab, vòl, fwod, fwod, movèz kondwit, fayit fayit, menm si yo padonnen. Pa dwe kondane pou krim ki enplike echanj ak fo reprezantasyon nan eta sekrè,
  • d) Envestigasyon sekirite ak / oswa rechèch achiv te fèt,
  • e) Pa gen maladi mantal ki ka anpeche l fè devwa li kontinyèlman,
  • f) Pa gen anyen ki gen rapò ak sèvis militè, si li te rive nan laj sèvis militè, li te sèvi sèvis militè aktif la oswa ki te ranvwaye oswa transfere nan klas la rezèv,

Pou detay sou Ad KLIKE ISITOu dwe fè premye kòmantè a

kòmantè