Pa gen pasaj pou garaj move nan Izmit

Pa gen okenn tan nan pak mal nan izmit
Pa gen okenn tan nan pak mal nan izmit

Ekip Depatman Lapolis Minisipal Kocaeli travay di pou asire lapè ak lòd piblik nan anpil pati nan vil la. Ekip Polis Trafik entèdi kontwole administratif sou veyikil ki pake yo pa kòrèk pou yo pa koupe trafik nan tout vil la. Nan kontèks sa a, yo te aplike pwosedi kriminèl nan machin ki pake ranje doub sou Turan Güneş Street nan distri Izmit, okipe espas pou pakin ki andikape ak pak sou zòn vèt nan Market Jedi.

PWOSEDI PITITIF APLIKE AK RENMEN POU OUVÈV yo


Ekip Polis Trafik Metwopoliten yo, ki fè enspeksyon yo byen nan distri Izmit la, fè travay yo ansanm ak ekip afilye ak Depatman Lapolis Kocaeli. Nan enspeksyon yo te pote soti asire ke sitwayen yo pa gen pwoblèm pandan y ap kondwi ak machin yo nan sant vil la, machin yo ki pake nan zòn vèt nan mache a Jedi yo pake nan ranje doub nan pakin, ak pakin nan zòn vèt nan Jedi. Apre pwosedi kriminèl la, machin yo ap rale nan pak machin lan pa ekip Metwopoliten Trafik Polis la.

AVI POU 153

Ekip Depatman Polis Minisipalite a aplike machin yo egzije sa Lwa trafik la No. 2918 ak lòd minisipal ak Entèdiksyon, ki okipe liy yo rezève pou pwogrè a lis nan trafik la. Lè sitwayen sansib detekte tankou yon sitiyasyon yo, yo ka rele 153, sant la apèl nan Minisipalite a Metwopoliten.Ou dwe fè premye kòmantè a

kòmantè