Ministè Edikasyon Nasyonal Pral Rekrite 19910 Pwofesè Kontra

Ministè Edikasyon Nasyonal kontra pwofesè yo
Ministè Edikasyon Nasyonal kontra pwofesè yo

Ministè Edikasyon Nasyonal la deklare ke 19990 pwofesè yo pral rekrite yo pral travay kòm Pwofesè contracté nan Ministè a pou yo travay nan diferan branch ak pwovens.


Lwa No 657 sou Sèvitè Sivil yo, Dekrè Lwa No 652, Prensip Konsènan Anplwaye Pèsonèl Kontra, Règleman Jeneral sou Egzamen pou Randevou Premye Tan, Règleman sou Travay nan Depatman Pwofesè, Travay ak Fòmasyon nan Ministè Edikasyon Nasyonal la. Desizyon Konsèy la No 20.02.2014 ki date 9 ak anèks li yo sou Prensip yo nan lekti yo te prepare dapre dispozisyon ki nan orè a. Dispozisyon ki nan lejislasyon an ki enpòtan yo valab pou zafè ki pa enkli nan anons la.

Kalifikasyon ki obligatwa pou Pwofesè Kandida yo

1. Pou satisfè kondisyon jeneral ki endike nan atik 657 nan Lwa sou Sèvis Sivil No 48,

2. Yo dwe yon sitwayen Tik (sitwayen Tik yo pap egzije sitwayen Tik pou Repiblik Tik Chip de Nò).

3. Yo dwe kalifye pou zòn nan yo dwe nonmen dapre desizyon Komisyon Konsèy la No.

4. Yo konplete avèk siksè youn nan Pwogram Edikasyon Segondè Pwofesè Mèt la oswa Pwogram Fòmasyon Pedagojik / Pwogram Sètifika Edikasyon Fòmasyon Pedagojik, eksepte moun ki gradye nan pwogram edikasyon siperyè ki konstitye sous la nan ansèyman, pa pral asiyen nan jaden yo ki pa satisfè bezwen an,

5. Ekivalans enstitisyon edikasyon siperyè ak / oswa dokiman fòmasyon pedagojik gradye nan enstitisyon edikasyon siperyè aletranje pa Direksyon Konsèy Edikasyon siperyè a enstitisyon edikasyon siperyè oswa pwogram nan peyi a,

6. Pou fè nòt 2018 oswa plis an tèm de kalite yo nòt (KPSSP2019 ak KPSSP10-KPSSP121) pou zòn nan yo dwe asiyen nan egzamen an Pèsonèl Seleksyon Pèsonèl ki te fèt nan 120 oswa 50,

7. Pa te kondane pou li te ranvwaye nan sèvis sivil la oswa pwofesyon ansèyman,

8. Nonmen kòm yon pwofesè kontra anba atik 657 / B nan Lwa No 4; Sepandan, pandan y ap travay kòm yon pwofesè kontra ak moun ki gen devwa yo anile, yo te konplete yon ane peryòd tann tankou nan dènye jou a nan aplikasyon an, an tèm de moun ki gen kontra yo sispann,

9. Pou toujou pa travay kòm yon pwofesè kontra nan sijè ki abòde nan Atik 657 / B Lwa No. 4 nan Ministè nou an oswa nenpòt ki enstitisyon piblik ak òganizasyon, kondisyon yo pral chache.

Fòm Aplikasyon Rekritman Pwofesè ak Dat

  • Dat resepsyon Preferans Pre-Aplikasyon an ak Sant Oral Egzamen 1 a - 12 jen 2020
  • Dat anons nan Sant egzamen yo pou kandida yo pran egzamen oral 22 jen 2020
  • Egzamen oral yo ap fèt sou Jiyè 6 - 25, 2020
  • Dat anonse rezilta tès oral la 28 jiyè 2020
  • Dat Resi Preferans Randevou 31 out, 2020 - 4 Septanm 2020
  • Anons rezilta Anons 8 septanm 2020

Pou detay sou Ad KLIKE ISITOu dwe fè premye kòmantè a

kòmantè