Samsun Dlo ak Administrasyon egou akizisyon 67 sèvitè sivil yo

samsun dlo ak egou administrasyon pral fè domestik sivil yo
samsun dlo ak egou administrasyon pral fè domestik sivil yo

SAMSUN DLO AK GWO ADMINISTRASYON JENERAL Direksyon Direksyon BIWO pou premye fwa a


Pou yo ka travay anba Direksyon Jeneral la nan Sèvitè Lwa Lwa No. 657 nan Direksyon Jeneral la nan Samsun dlo ak administrasyon egou; Selon dispozisyon Règleman Egzamen ak Randevou pou Premye Egzèsis bay Administrasyon Lokal yo, moun k'ap sèvi sivil yo pral rekrite nan randevou louvri nan pozisyon vid yo espesifye, depi tit la, klas, klas, nimewo, kalifikasyon, kalite KPSS, nòt baz KPSS ak lòt kondisyon yo anba.

S

N

Tit anplwaye yo klas Degre eskwadwon pyès kalifikasyon Sèks KPSS
Kalite
KPSS Sèvi ak
Evalyasyon
1 enjenyè TH 8 1 Gradye nan pwogram Jeni konpitè inivèsitè nan fakilte yo ki bay edikasyon bakaloreya Gason / Fi P3 70
2 enjenyè TH 8 2 Gradye nan pwogram jeni anviwònman an bakaloreya nan fakilte yo ki bay edikasyon bakaloreya Gason / Fi P3 70
3 enjenyè TH 8 3 Gradye nan pwogram elektrik Jeni bakaloreya nan fakilte yo ki bay edikasyon bakaloreya Gason / Fi P3 70
4 enjenyè TH 8 1 Gradye nan pwogram kontwòl ak Otomatik Jeni bakaloreya nan kapasite yo bay edikasyon nan nivo bakaloreya Gason / Fi P3 70
5 enjenyè TH 8 3 Gradye nan pwogram nan jeni bakaloreya nan kapasite ki bay bakaloreya edikasyon Gason / Fi P3 70
6 enjenyè TH 8 5 Gradye nan pwogram Sivil inivèsite Jeni sivil la nan kapasite yo bay edikasyon nan nivo bakaloreya Gason / Fi P3 70
7 enjenyè TH 8 5 Gradye nan pwogram Jeni mekanik bakaloreya nan kapasite yo bay edikasyon nan nivo bakaloreya Gason / Fi P3 70
8 achitèk TH 8 1 Gradye nan Pwofesè nan Achitèk pwogram bakaloreya Gason / Fi P3 70
9 magazen TH 8 2 Gradye nan Chimi pwogram bakaloreya nan kapasite yo Gason / Fi P3 70
10 teknisyen TH 8 6 Gradye nan Pwogram Asosye mekanik nan lekòl pwofesyonèl Gason / Fi P93 70
11 teknisyen TH 9 1 Gradye nan Pwogram Asosye Pwogramasyon Associate nan lekòl pwofesyonèl Gason / Fi P93 70
12 teknisyen TH 9 1 Gradye nan Pwogram anviwònman oswa sante anviwònman degre diplòm lekòl pwofesyonèl Gason / Fi P93 70
13 teknisyen TH 9 10 Gradye nan Teknisyen Konstriksyon oswa Pwogram Asosye Teknoloji Asosye nan lekòl pwofesyonèl Gason / Fi P93 70
14 teknisyen TH 9 8 Gradye nan Teknisyen pwofesyonèl kat jeyografik oswa kat ak pwogram Cadastre Associate degre Gason / Fi P93 70
15 teknisyen TH 9 3 Gradye nan Pwogram Asosye Elektrisite nan lekòl pwofesyonèl Gason / Fi P93 70
16 teknisyen TH 9 2 Pou gradye nan Lekòl pwofesyonèl Elektwonik, Teknisyen elektrik-elektwonik oswa Pwogram Elektwonik Asosye Degre Gason / Fi P93 70
17 pèseptè GPP 9 - 10 -11 11 Gradye nan youn nan pwogram bakaloreya Ekonomi, Kontablite, Administrasyon Biznis, Administrasyon Piblik, Syans Politik ak Administrasyon Piblik, Finans, Sistèm Enfòmasyon Kontablite Gason / Fi P3 70
18 avoka AH 7 2 Gradye nan fakilte yo Lwa nan inivèsite Gason / Fi P3 70

TÈS APLIKASYON JENERAL AK ESPESYAL

Kondisyon jeneral ak espesyal ki dwe swiv nan aplikasyon yo dwe fè pou pozisyon yo sèvitè sivil vid mansyone pi wo a yo jan sa a.

1) KONDISYON JENERAL APLIKASYON

Kandida ki pral aplike yo dwe nonmen pozisyon sèvitè sivil dwe gen kondisyon sa yo jeneral ki endike nan paragraf (A) nan Atik 657 nan Lwa sou Sèvis Sivil Sèvis yo 48;

a) Lè ou se yon sitwayen Tik,

b) Pa rete prive de dwa piblik yo,

c) Menm si peryòd ki endike nan atik 53 nan Kòd la Kriminèl Tik te pase; Krim kont sekirite leta, krim kont lòd konstitisyonèl ak fonksyone nan lòd sa a, detounman fon, ekstòsyon, paye anba tab, vòl, fwod, fwod, fwod, movèz kondwit, fo, menm si kondane a prizon oswa padon pou yon ane oswa plis pou yon krim ekspre. Pa dwe kondane pou fayit, malè rive nan òf, malè nan pèfòmans, blanchi byen nan krim oswa kontrebann,

d) an tèm de sitiyasyon militè pou kandida gason; pa gen anyen ki gen rapò ak sèvis militè oswa ki pa rive nan laj sèvis militè, oswa si li te rive nan laj sèvis militè, li te sèvi sèvis militè aktif la oswa yo te ranvwaye oswa transfere nan klas la rezèv,

e) Pa gen maladi mantal oswa andikap fizik ki ka anpeche li fè devwa li kontinyèlman,

f) Pou satisfè lòt kondisyon aplikasyon yo tap chache pou pozisyon yo anonse,

g) Petisyon sou ki anplwaye aplike pou (Chak kandida ap aplike a yon sèl anplwaye afiche selon estati edikasyon yo.)

2) KONDISYON ESPESYAL POU APLIKASYON

a) Pou satisfè kondisyon edikasyon an kòm dènye lekòl la gradye pou tit yo te anonse ak te resevwa nòt la KPSS minimòm soti nan kalite yo nòt ki espesifye nan 2018 Pèsonèl Seleksyon Egzamen an (KPSS) kont tit yo dwe achte,

b) Se pa pou yo retire nan enstitisyon piblik yo ak òganizasyon li te travay pou anvan, akòz rezon disiplinè oswa rezon moral.,

3) DOKIMAN OBLIGATWA POU kandida yo pandan aplikasyon an

Pandan aplikasyon an;

Fòm Aplikasyon nan Enstitisyon nou an oswa Direksyon Jeneral nou an http://www.saski.gov.tr y ap bay nan adrès entènèt la,

a) Kopi Kat Idantite oswa kat ID,

b) kopi orijinal la oswa notè sètifye nan diplòm lan oswa sètifika gradyasyon, oswa sètifika a gradyasyon ak yon kòd bar yo dwe jwenn via E-gouvènman an (kopi ka sètifye pa administrasyon nou an, depi se orijinal la prezante.)

c) kopi orijinal la oswa notarye nan dokiman an ekivalans pou gradye lekòl etranje, (kopi ka sètifye pa administrasyon nou an, depi yo orijinal la prezante.)

d) Kopi enprime òdinatè kòd yo te pran soti nan sit entènèt ÖSYM nan KPSS Dokiman rezilta,

e) Deklarasyon kandida gason yo ke yo pa gen rapò ak sèvis militè,

f) Deklarasyon ke li / li pa gen yon antravè fè devwa li kontinyèlman,

g) 4 foto byometrik, (1 ap atache ak fòm lan)

h) kopi orijinal la nan lisans avoka a oswa notè kopi sètifye pou anplwaye a avoka (kopi yo ka sètifye pa administrasyon nou an, depi se orijinal la prezante.)

mwen) Petisyon konsènan ki anplwaye li te aplike,

4- APLIKASYON PLAS, DAT, METODD AK DURANS

Kandida yo ka pran egzamen oral la;

a) Kandida, ansanm ak dokiman yo mande pandan aplikasyon an Soti nan 06.04.2020 17.04.2020 Vandredi jouk 17.00 (sou jou k ap travay ant 08.00-17.00) yo pral kapab aplike.

Kandida yo dwe soumèt dokiman aplikasyon yo;

- Direksyon Jeneral nou an nan anviwònman elektwonik http://www.saski.gov.tr adrès entènèt,

- An pèsòn oswa pa lapòs anrejistre yo, yo pral kapab voye Direksyon Jeneral la nan Resous Imèn ak Edikasyon nan administrasyon dlo Samsun ak egou yo (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak Non: 4 Atakum / Samsun). (Direksyon Jeneral nou an pa pral responsab pou lapòs an reta.)

b) Aplikasyon ki fèt ak enfòmasyon ki manke yo ak dokiman oswa si kalifikasyon yo pa apwopriye pa pral evalye pa Direksyon Jeneral nou an.

c) Reta nan lapòs ak aplikasyon ki pa fèt nan peryòd ki endike nan anons la pa pral pran an konsiderasyon.

5- EVALYASYON APLIKASYON-ANONSE APLIKASYON AN

a) Ap kandida a ap envite nan egzamen an oral nan pousantaj la nan senk fwa kantite pozisyon vid yo dwe nonmen, kòmanse nan kandida ki pi wo a bay nòt, pa tcheke konfòmite a nan nimewo idantifikasyon TR kandida yo ak ÖSYM dosye pa Direksyon Jeneral nou an,

b) lòt kandida ki gen menm nòt ak dènye kandida ki pral rele pou egzamen an pral rele pou egzamen an.

c) Kandida ki kalifye pou pran egzamen oral ak nòt KPSS ak kote ak lè egzamen an Lendi, 20.04.2020 Direksyon jeneral nou an http://www.saski.gov.tr yo pral anonse sou entènèt la.

d) Kandida ki gen aplikasyon yo te aksepte epi yo rele pou egzamen an, ki gen idantite enfòmasyon ak kote ak dat egzamen an ki disponib "Dokiman Antre Egzamen" Yo pral kapab jwenn aksè nan adrès entènèt www.saski.gov.tr.

e) Kandida ki pa gen dwa pran egzamen an pap enfòme.

6- KOTE POU EGZAMEN AN, TAN AK Tèm yo

Samsun Dlo ak Egou Administrasyon Direksyon Jeneral ti Sal Reyinyon (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak Non: 4 Atakum / SAMSUN); pou rekritman 27/04/2020-08/05/2020 Yo pral fè yon egzamen oral ant dat yo. Si yo pa kapab fè egzamen oral la menm jou a, n ap kontinye nan demen.

Sijè Egzamen:

Konstitisyon nan Latiki

Prensip Atatürk ak Istwa Revolisyon an

657 Lwa sou Sèvis Sivil yo

Lejislasyon debaz ki gen rapò ak administrasyon lokal yo

Li kouvri mezi a nan konesans pwofesyonèl ak pratik ak kapasite ki gen rapò ak tit la nan anplwaye yo.

7- EVALYASYON egzamen an ak objeksyon nan rezilta egzamen an

Evalyasyon nan Egzamen an; Konstitisyon an Latiki, Prensip Atatürk a ak Istwa nan Revolisyon, 657 Lwa, Lokal Gouvènman 15 nan pwen yo pwoblèm Debaz Lwa ki gen rapò, pandan y ap tit ekip pou konesans nan pwofesyonèl ak pratik ak ki mezire kapasite a te fè plis pase 40 pwen, totalize 100 pwen. Pou yo kapab reyisi nan egzamen an, mwayèn aritmetik nòt yo bay pa manm nan tablo egzamen an dwe omwen 60. Prensipal rezilta siksè kandida yo; Yo pral detèmine mwayèn aritmetik nòt oral egzamen an ak nòt KPSS ke administrasyon nou an ap detèmine ak anonse nan sit wèb administrasyon nou an.

Si pwen siksè kandida yo se menm bagay la, se pi gwo nòt la KPSS bay priyorite. Kòmanse avèk pi gwo nòt pou akonplisman an, y ap detèmine kantite kandida pèmanan yo ak kantite kandida pèmanan ak kantite kandida ranplasan yo. Pral lis kandida yo prensipal ak rezèv sou adrès entènèt la nan administrasyon an ak yon notifikasyon ekri yo pral fè nan sa yo ki nan lis.

Komisyon egzamen an; gen dwa pou jwenn kèk oswa okenn nan sa yo anonse nan anons egzamen an si yo jwenn pwen siksè ki ba oswa ki pa ase nan anons yo te anonse pou rekritman nan fen egzamen an.

Pandan aplikasyon yo ak pwosedi yo, egzamen yo nan moun ki yo te jwenn fè fo deklarasyon oswa kache verite a nan nenpòt fason yo konsidere valab ak devwa yo pa yo te fè. Menm si nominasyon yo nan ka sa yo yo detèmine, devwa yo anile. Moun sa yo pa kapab reklame okenn dwa epi yo pral depoze yon plent kriminèl ak Pwokirè Piblik an Chèf.

Rezilta egzamen yo ka fè apèl alekri nan sèt jou nan anons nan lis la siksè sou sit wèb la nan administrasyon nou an. Konsèy egzamen an konkli apèl yo nan lespas sèt jou epi se moun ki konsène a enfòme alekri.

Anonse.

Pou detay sou Ad KLIKE ISIT


Railway News Search

Ou dwe fè premye kòmantè a

kòmantè