Kijan pou pwoteje de Coronavirus?

Ki jan yo pwoteje soti nan coronavirus
Ki jan yo pwoteje soti nan coronavirus

Pa gen okenn dwòg ki te montre yo dwe efikas pou coronavirus jodi a. Pou rezon sa a, yo bay tretman pasyan yo diminye plent yo epi sipòte fonksyon ògàn ki gen pwoblèm, si genyen. Moun ki te vwayaje pèsonèlman oswa te vizite Lachin nan 14 jou ki sot pase yo nan peyi nou an ta dwe definitivman kontakte sant sante ki pi pre a si yo gen sentòm tankou lafyèv, tous, ak detrès respiratwa.

KISA FASON POU PWOTEJE VIRIS?

  • Coronavirus ka transmèt bay pasyan dyagnostike ak coronavirus lè nou apwoche plis pase yon mèt. Moun malad pa ta dwe apwoche otank posib. Pou anpeche sa a, moun ki malad pa ta dwe ale deyò nan kominote a otank posib, men yo ta dwe mete yon mask si yo gen pou yo kite.
  • Yo ta dwe evite twòp bra ak bon akolad.

METD PREVANSYON SOU FAKTÈ EXTERNAL

  • Lè nou touse oswa etènye, si nou pa gen yon mouchwa avèk nou, nou ta dwe estènye oswa touse nan bra nou an. Sa a se yon metòd pou pwoteksyon pa sèlman pou coronavirus yo, men tou pou lòt rim sèvo ak grip.
  • Ijyèn men enpòtan anpil. Nou ta dwe definitivman lave men nou le pli vit ke nou vin lakay soti nan deyò. Avèk savon ak anpil dlo otan ke posib, li nesesè yo lave ant dwèt yo, pati a anwo nan men la, palmis la, ak Lè sa a, sèk. Li pa jis ap pase nan dlo.
  • Nou dwe gen dezenfektan pou men ki pa egzije dlo pandan ke nou soti pandan jounen an. Li itil pou sèvi ak dezenfektan lè nou fini travay nou pandan n ap fè makèt nan mache a pandan nou ap vwayaje sou métro, otobis yo.

MEZI NAN Z .N PIBLIK

  • Li ta dwe ayere souvan.
  • Atansyon yo ta dwe peye pou netwayaj sifas yo. Si li efase 2 fwa nan yon jounen, nimewo sa a ta dwe double. Sa ale pou kay la.
  • Sanitizer men yo ta dwe disponib nan kote sa yo.

OU DWE ale nan lopital la kounye a

  • Anplis de sentòm grip la ak grip la, jèn moun ki pa gen okenn maladi ta dwe konsilte yon doktè lè yo gen souf anlè.
  • Moun ki resevwa kansè, maladi ren, transplantasyon kè, ak sistèm iminitè siprime ta dwe ale nan lopital la imedyatman, menm avèk sentòm grip nòmal.

ATANSYON POU ITILIZE MASK LA


Li te eksplike ke Ministè Sante a pa bezwen mete mask pou pasyan yo. Li te deklare ke mete yon mask ka mennen nan yon "fo sans de sekirite". Kòm li te mete yon mask, pèsepsyon nan 'ok mwen pwoteje' rive. Moun ki malad yo rekòmande pou yo mete mask yo. Li pi enpòtan pou moun ki pa pasyan yo pran prekosyon ki nesesè ke nou konte anvan ou mete yon mask.


Railway News Search

Ou dwe fè premye kòmantè a

kòmantè