Kijan espè kowonaviris la ap kontinye?

Kijan epidemi kowonaviris la dwe kontinye?
Kijan epidemi kowonaviris la dwe kontinye?

Majorite lanmò yo se moun ki gen plis pase 65 oswa moun ki gen iminite ba. Moun sa yo ta dwe fè atansyon ke posib. ”


Malgre ke to mòtalite a ba, nou pa ta dwe konte sou kou sa a. "Yon viris ki ka chanje de yon moun a yon moun nenpòt ki lè, ka ogmante nan nenpòt ki lè epi menase estrikti jenetik moun, kidonk li se konvenyan. Epidemi an ka grandi epi to mòtalite a ka ogmante. "

Swen yo ta dwe pran lè w kontakte fèk vini soti nan Lachin, men nou dwe konnen ke se pa tout Chinwa ki enfekte, espesyalman moun ki pa te nan peyi Lachin pou yon tan long.

Èske gen yon tretman MALADI?

Pa gen okenn dwòg ki te montre yo dwe efikas pou coronavirus jodi a. Pou rezon sa a, yo bay tretman pasyan yo diminye plent yo epi sipòte fonksyon ògàn ki gen pwoblèm, si genyen. Moun ki te vwayaje pèsonèlman oswa te vizite Lachin nan 14 jou ki sot pase yo nan peyi nou an ta dwe definitivman kontakte sant sante ki pi pre a si yo gen sentòm tankou lafyèv, tous, ak detrès respiratwa.

KISA FASON POU PWOTEJE VIRIS?

  • Coronavirus ka transmèt bay pasyan dyagnostike ak coronavirus lè nou apwoche plis pase yon mèt. Moun malad pa ta dwe apwoche otank posib. Pou anpeche sa a, moun ki malad pa ta dwe ale deyò nan kominote a otank posib, men yo ta dwe mete yon mask si yo gen pou yo kite.
  • Yo ta dwe evite twòp bra ak bon akolad.

METD PREVANSYON SOU FAKTÈ EXTERNAL

  • Lè nou touse oswa etènye, si nou pa gen yon mouchwa avèk nou, nou ta dwe estènye oswa touse nan bra nou an. Sa a se yon metòd pou pwoteksyon pa sèlman pou coronavirus yo, men tou pou lòt rim sèvo ak grip.
  • Ijyèn men enpòtan anpil. Nou ta dwe definitivman lave men nou le pli vit ke nou vin lakay soti nan deyò. Avèk savon ak anpil dlo otan ke posib, li nesesè yo lave ant dwèt yo, pati a anwo nan men la, palmis la, ak Lè sa a, sèk. Li pa jis ap pase nan dlo.
  • Nou dwe gen dezenfektan pou men ki pa egzije dlo pandan ke nou soti pandan jounen an. Li itil pou sèvi ak dezenfektan lè nou fini travay nou pandan n ap fè makèt nan mache a pandan nou ap vwayaje sou métro, otobis yo.

MEZI NAN Z .N PIBLIK

  • Li ta dwe ayere souvan.
  • Atansyon yo ta dwe peye pou netwayaj sifas yo. Si li efase 2 fwa nan yon jounen, nimewo sa a ta dwe double. Sa ale pou kay la.
  • Sanitizer men yo ta dwe disponib nan kote sa yo.

OU DWE ale nan lopital la kounye a

  • Anplis de sentòm grip la ak grip la, jèn moun ki pa gen okenn maladi ta dwe konsilte yon doktè lè yo gen souf anlè.
  • Moun ki resevwa kansè, maladi ren, transplantasyon kè, ak sistèm iminitè siprime ta dwe ale nan lopital la imedyatman, menm avèk sentòm grip nòmal.

Railway News Search

Ou dwe fè premye kòmantè a

kòmantè