Istanbul Minisipalite Minisipalite a ap Fè Rekritman Pèsonèl 420

Istanbul Minisipalite Minisipalite a ap Fè Rekritman Pèsonèl 420
Istanbul Minisipalite Minisipalite a ap Fè Rekritman Pèsonèl 420

Istanbul Minisipalite Minisipalite a nan mwa Desanm Dapre anons la ki te pibliye pa IMM Prezidans lan atravè sit entènèt la ofisyèl nan Eta Pèsonèl Prezidans lan, IMM pral rekrite pèsonèl nan cadres sa yo ak nòt la baz nan KPSS 12, 2019 ak 44 san kondisyon an nan KPSS. Aplikasyon rekritman IMM pèsonèl yo ap fèt ant 420-60 Desanm NAN.

Anons ofisyèl la pibliye jan sa a;

Pou yo kapab travay anba atik la 5393 nan Lwa sou Minisipal No. 49 nan Istanbul minisipalite a metwopoliten; Anplwaye kontra yo dwe rekrite pa mwayen devwa ouvè pou pozisyon vid ki endike anba a, depi yo pote pozisyon, kantite, kalifikasyon ak lòt kondisyon.

KI KADORA se POM PWOBLÈM IMM?

10 Lawyer Law; gradye

4 Travayè Sosyal; Gradyasyon nan youn nan pwogram travay sosyal, travay sosyal oswa syans sosyal

XNUMS Sikològ; Gradyasyon nan pwogram sikoloji bakaloreya

2 fizyoterapi Terapi Fizik ak Reyabilitasyon, Fizyoterapi ak Reyabilitasyon

28 enfimyè; Gradye nan Enfimyè oswa Enfimyè ak Sèvis Sante, Ofisye Sante pwogram bakaloreya

3 fanm saj; Gradyasyon nan pwogram fanm nan okipasyon

2 Devlopman Timoun; Gradyasyon nan pwogram Devlopman Timoun oswa Sante ak Devlopman Timoun

Xn enjenyè; Gradye nan pwogram siviv Inivèsite Jeni sivil - angle Nòt minimòm 50

Xn enjenyè; Gradye nan pwogram anviwònman inivèsite jeni YDS - angle minimòm nòt nan 2

Xn enjenyè; Gradye nan youn nan pwogram yo bakaloreya nan Jeni elektrik ak Elektwonik, Jeni elektrik-elektwonik oswa Jeni elektrik YDS - angle Minimòm Nòt 9

Xn enjenyè; Gradyasyon nan youn nan pwogram bakaloreya nan jeni mekanik / Jeni mekanik oswa mekanik ak jeni Faktori YDS - angle Minimòm Nòt 3

Xn enjenyè; Gradye nan jeodezi ak fotogrametri Jeni, jeodezi ak Kartografi, fè sondaj sou Jeni oswa Geomatic Jeni pwogram bakaloreya YDS - angle Nòt minimòm nan 20

Xn enjenyè; Gradye nan Jeni Endistriyèl, Jeni Sistèm Endistriyèl oswa Endistriyèl ak Sistèm Jeni pwogram bakaloreya YDS - angle Nòt minimòm de 6

Xn enjenyè; Gradye diplòm nan biznis Jeni YDS - angle minimòm nòt nan 6

20 City Planifikatè; Gradye nan Vil la ak Planifikasyon Rejyonal pwogram bakaloreya YDS - angle minimòm nòt nan 60

XN arkitek; Bachelor nan degre Achitekti nan YDS - angle Nòt minimòm 20

4 Landscape Architect; Gradye nan youn nan pwogram bakaloreya nan Landscape Achitèk, Landscape Achitèk ak Design Iben, Urban Design ak Landscape Achitèk, Urban Design ak Landscape Achitèk, Landscape Achitèk ak Urban Design YDS - angle minimòm nòt nan 60

4 matematisyen; Matematik, Matematik - Odinatè, Matematik ak Odinatè, Matematik ak enfòmatik, Matematik-enfòmatik, Matematik Pwogramasyon konpitè, Matematik Aplike ak Odinatè, Matematik Aplike, Matematik ak Syans enfòmatik gradye nan youn nan pwogram bakaloreya YDS - angle Minimòm Nòt 60

Nasyonèl Statistician; Degre estatistik bakaloreya, gradye YDS, - angle nòt omwen 4

NAN ekonomis; Gradye nan youn nan pwogram bakalore a nan Ekonomi, Ekonomi, Administrasyon Biznis ak Ekonomi YDS - angle minimòm nòt nan 18

XNOMS Translator; YDS - angle minimòm nòt nan 2

X akeyològ; Arkeolojik, Akeyoloji ak Istwa Atizay, Akeyoloji Klasik, Preistwa, Protohistory ak pre-Azyatik akeyoloji, Protohistory ak pre-Azyatik arkeolojik, arkeolojik pre-istorik, arkeolojik pre-istorik

3 Art istoryen; Gradye nan Istwa Atizay pwogram bakaloreya

4 Programmer; Pwogramasyon Odinatè, Pwogramasyon Odinatè (Entènèt), Pwogramasyon Odinatè, Teknoloji konpitè ak Pwogramasyon, Teknoloji entènèt ak Pwogramasyon

15 Teknisyen; Konstriksyon, Teknisyen Konstriksyon, Teknoloji Konstriksyon pou gradye nan youn nan pwogram degre asosye yo

12 Teknisyen; Machin, machin travay, machin lwil ak Teknoloji grès, Odinatè Èd machin, Tèmik Plant pouvwa machin gradye nan youn nan pwogram yo degre asosye

10 Teknisyen; Gradyasyon nan youn nan pwogram degre asosye yo nan kat jeyografik, kat Cadastre, kat ak sondaj mwen, kat Teknisyen, kat jeyografik ak Cadastre

13 Teknisyen; Enstitisyon Edikasyon Segondè Kat - Rejis Tè - Zòn Cadastre ak Zòn Teknoloji ak Konstriksyon - Kat ak Cadastre Branch pou gradye

12 Teknisyen; Gradye nan jaden an nan Teknoloji mekanik ak branch nan Enstitisyon Edikasyon Segondè

Enstriktè teknoloji enfòmasyon 35,

Antrenè 12 Alman, 1 Chinwa, 1 Farsi, 3 franse, 25 angle, 1 Panyòl, 1 Italyen, 1 Japonè, 1 Koreyen, 2 Ris YDS - Ris Minimòm 80 nòt

Enstriktè 2 lang langaj ak pwogram gradye nan literati

Pwofesè 10 Graphics, 11 Kontablite ak Finans, 24 Mizik

KONDISYON APLIKASYON JENERAL AK ESPESYAL:

Kondisyon yo jeneral ak espesyal yo dwe swiv nan aplikasyon pou pozisyon vid nan Istanbul Minisipalite Minisipalite yo jan sa a.

KONDISYON JENERAL APLIKASYON:

Aplikan yo dwe nonmen nan pozisyon yo te anonse yo pral gen kondisyon sa yo jeneral ki endike nan paragraf (A) nan premye paragraf nan Atik 657 nan Sosyal Sèvis Lwa a Nimewo.

a. Pou yon sitwayen Tik,
b. Pa rete prive de dwa piblik yo,

c. Menm si peryòd ki espesifye nan Atik 53 nan Kòd Penal Tik te pase; ofans kont sekirite nan eta a menm si li te kondane li a yon ane oswa plis pou yon krim komèt entansyonèlman oswa amnisti, krim kont lòd konstitisyonèl ak fonksyone li, detounman fon, koripsyon, paye anba tab, vòl, fwod, fwod, movèz kondwit. pa dwe kondane pou fayit, goumen pou gard, malè pou pèfòmans, blanchi nan byen ki soti nan krim oswa kontrebann,

d. Pou kandida gason an tèm de sèvis militè; pa gen okenn patisipasyon nan sèvis militè oswa ou pa te rive nan laj militè, oswa, si li te rive nan laj militè yo, yo te sèvi kòm sèvis militè aktif oswa yo te difere oswa transfere nan klas la rezèv,

d. Pa gen maladi mantal oswa andikap fizik ki ka anpeche l fè travay li kontinyèlman, e. Pote soti lòt kondisyon aplikasyon pou pozisyon anonse

KONDISYON ESPESYAL POU APLIKASYON:

a. Pa te retire nan enstitisyon piblik yo ak òganizasyon kote li te travay anvan akòz rezon endiseksyone oswa moral,

b. Kopi orijinal la nan diplòm nan aplikan yo, elèv ki gradye (si genyen) ak yon fotokopi pou apwobasyon pa Enstitisyon nou an (1)

c. Yo pa rive jwenn laj 30 nan dat egzamen an (20 / 12 / 1989 epi pita fèt), ç. Aplikan ki aplike pou yon pozisyon avoka yo pral oblije gen "Lisans Avoka". Kopi orijinal lisans avoka ak fotokopi pou apwobasyon enstitisyon nou an (1)

d. Pou pozisyon enstriktè a, yşlem Field ki baze sou Plasman "ak" Zòn pou ansèyman, Plasman ak prensip ansèyman hazırlanan prepare pa Ministè a nan Edikasyon Nasyonal Komisyon Konsèy Edikasyon an pral pote soti.

e. Pou pozisyon antrenè a (pou gradye nan lang langaj ak pwogram Literati), li nesesè pou konplete avèk siksè Pwogram Ansèyman Field Edikasyon Segondè san yon tèz oswa pwogram fòmasyon pedagojik / Pwogram fòmasyon pedagojik Edikasyon ki louvri nan tèt ansanm avèk Ministè Edikasyon Nasyonal la ak Konsèy Edikasyon siperyè.

f. Pou pozisyon yo anonse, si edikasyon an ap chache ranpli aletranje; Pou enstitisyon edikasyon segondè yo, pwosedi a dwe fèt annakò avèk sètifika ekivalans ki soti nan Ministè Edikasyon Nasyonal la ak Konsèy Edikasyon siperyè pou edikasyon siperyè.

g. Egzijans Lang etranje nan pozisyon yo t'ap chache, KONT LWA NAN. nan 6114. Menm jan ak direksyon egzamen lang etranje ke Direksyon Evalyasyon, Seleksyon ak Sant Plasman prepare, lejislasyon an ap konsidere nan peryòd validite egzamen yo.

DOKIMAN OBLIGATWA POU APLIKAN YO PANDAN APLIKASYON AN:

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Kat idantite orijinal ak fotokopi pou apwobasyon enstitisyon nou an (nimewo 1)

Kopi orijinal sètifika gradyasyon an (si li pa ekri yon nòt gradyasyon) ak fotokopi pou apwobasyon pa Enstitisyon nou an (1)

Enprime entènèt nan dokiman rezilta YDS (pou pozisyon lang etranje) (inite 1)

Si pa gen okenn YDS, kopi orijinal dokiman rezilta egzamen an ak fotokopi pou apwobasyon pa Enstitisyon nou an (1)

Foto byometrik (youn dwe apoze sou fòm aplikasyon an) (pyès 2)

KOTE, DAT, F ANDM AK DEWD APLIKASYON:

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı (kamupersoneli.net) Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

EVALYASYON APLIKASYON - ANONTE ADMISYON YO:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek mezuniyet notu olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 6.

KOTE, TAN AK SIJÈ nan egzamen an:

Pral egzamen an oral pou kontra pèsonèl pozisyon ap fèt nan Istanbul metwopolitèn branch resous imen Branch ki chita nan adrès 20 / 12 / 2019 - 26 / 12 nan Kemalpasa Mahallesi. Depi lòt etap yo nan pwosesis rekritman an depann sou egzamen an ak rezilta li yo, pa gen eskiz pa pral aksepte.

Kandida ki pa pran egzamen an nan dat la anonse yo pral jije yo te pèdi dwa egzamen yo. Egzamen an ap fèt oralman pou mezire konesans ak kapasite kandida yo.

Oral egzamen;

a) Konstitisyon an nan Latiki,

b) Prensip Atatürk ak Istwa Revolisyon Tik,

c) lejislasyon debaz sou administrasyon lokal yo (lwa No. 5393, lwa No. 5216, lwa No. 5302, lwa No. 5355, lwa No. 442)

ç) Règleman sou Prensip Konduit Etik Ofisyèl Piblik yo ak Pwosedi ak Prensip aplikasyon;

d) Mezi konesans pwofesyonèl ak pratik ak ladrès ki gen rapò ak pozisyon an.

EVALYASYON EGZAMEN - APWOLE A REZILTA:

Oral egzamen; 15'er pwen sou sijè ki endike anwo a, 40 pwen nan total, ki gen ladan pwen 100 pou mezire konesans pwofesyonèl ak aplike ak kapasite ki gen rapò ak pozisyon an.

Yo nan lòd yo gen siksè nan egzamen an, yon nòt minimòm de 100 dwe jwenn sou tout nòt la 60. Nòt de akonplisman kandida yo baze sou plasman an detèmine kòm nòt egzamen an pou kalkile dapre eksplikasyon pi wo a; Si gen yon egzijans egzamen lang etranje, li detèmine pa pran mwayèn aritmetik nòt egzamen an ak nòt YDS la.

Si nòt pèfòmans kandida yo se menm, yo bay priyorite pi wo klas pou pozisyon an.

Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından (www.kamupersoneli.net) üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

KOTE POU OBLIGASYON POU POZISYON POU YON NOMEN

Plas devwa pèsonèl yo pou yo nonmen nan enstitisyon nou an ap detèmine dapre bezwen sèvis nan tout distri Istanbul (tout distri yo).

LT BAGAY

Pou dokiman yo dwe mande nan aplikan yo ki te pase egzamen an, tanpri vizite paj entènèt la nan enstitisyon nou an (http://www.ibb.gov.try ap pibliye tou. Tout pwosedi moun ki jwenn yo te fè fo oswa fo deklarasyon pandan oswa apre faz aplikasyon an pral anile ak yon plent kriminèl yo pral depoze nan biwo an piblik Pwokirè an Chèf yo nan lòd yo aplike dispozisyon ki nan Kòd Penal Tik la.

Pou detay sou Ad KLIKE ISIT

Kouran launcher

 1. Transpò Ticketing Global

  Janvye 28 @ 08: 00 - Janvye 29 @ 17: 00
 2. Sere Envestisman nan sektè Rail la

  Janvye 28 @ 08: 00 - 17: 00
 3. Avi sansib: Renovasyon nan wout liy dwat Tatvan Pier

  Janvye 28 @ 09: 30 - 10: 30
 4. Avi sansib: Yo pral achte Prentan Prentan an

  Janvye 28 @ 10: 30 - 11: 30
 5. Reyinyon Anyèl pou Manm Biznis yo

  Janvye 29 @ 08: 00 - Janvye 31 @ 17: 00

Railway News Search

Ou dwe fè premye kòmantè a

kòmantè