Aplike Règleman sou Envestigasyon ak ankèt sou aksidan Railway ak ensidan yo

fè rechèch ak ankèt sou aksidan tren ak ensidan
fè rechèch ak ankèt sou aksidan tren ak ensidan

Règleman sou Envestigasyon ak Envestigasyon nan Aksidan ak ensidan Railway antre nan fòs apre yo te fin pibliye nan Ofisyèl Gazette la.

RÈGLEMAN

Soti nan Ministè a nan transpò ak enfrastrikti:

RÈGLEMAN POU ENVESTIGASYON AK ENVESTIGASYON ENFMASYON AK ENSIDAN FERMIÈ

CHAPIT YON

Objektif, Dimansyon, Baz ak Definisyon

Objektif

ATIK NAN - (1) Objektif Règleman sa a se: Objektif la nan kou sa a se detèmine pwosedi yo ak prensip ak devwa yo, otorite yo ak responsablite pou ankèt la ak ankèt sou aksidan tren ak ensidan yo.

sijè ki abòde

ATIK NAN - (1) Règleman sa a;

a) Aksidan ak ensidan ki rive sou liy ki konekte ak rezo enfrastrikti tren nasyonal la.

b) Nan rezo enfrastrikti tren peyi a; konsepsyon nan machin tren ak operatè Turkish tren tren, envantè, antretyen an oswa aksidan ki enplike machin tren ki anrejistre nan peyi Turkey ak evènman,

rechèch ak envestigasyon.

sipò

ATIK NAN - (1) Règleman sa a ki te prepare sou baz Atik 10 / A nan Dekrè Prezidansyèl 7 ki nimewote 2018 ki te pibliye nan ofisyèl Gazette ki gen dat 30474 / 1 / 489.

definisyon

ATIK NAN - (1) Nan Règleman sa a;

a) Minis: Minis transpò ak enfrastrikti,

b) Ministè: Ministè transpò ak enfrastrikti,

c) Inite Antretyen: òganizasyon ki deziyen pa pwopriyetè machin lan responsab pou antretyen tout kalite machin tren eksepte charyo machandiz yo ak apwouve pa Ministè a,

ç) ganizasyon an ki responsab pou antretyen: authorizedganizasyon an otorize pa Ministè a responsab pou antretyen nan kabwèt machandiz,

d) Prezidan: Prezidan Sant Revizyon Sekirite Transpòtasyon,

e) Prezidans: Prezidans nan Sant pou Revizyon Sekirite Transpò,

f) Aksidan grav: Yon aksidan ki lakòz lanmò omwen yon moun oswa blesi grav nan omwen senk moun, oswa domaj total ki koze nan machin, wout, lòt fasilite oswa anviwònman an, ki omwen 2 milyon EUR.

g) Komite Evalyasyon: Komite ki deside rapò aksidan oswa ensidan yo egzamine pou ogmante sekirite transpò,

ğ) Enfrastrikti Railway: enstalasyon pou elèktrifikasyon, siyalizasyon ak kominikasyon avèk tren, tè, ballast, travèse ak tren, ak tout kalite estrikti atistik, enstalasyon, estasyon ak estasyon, sant lojistik ak machandiz ak ekstansyon yo ak liy koneksyon yo,

h) Operatè Enfrastrikti Railway: antite legal piblik yo ak konpayi yo otorize pou opere enfrastrikti tren an nan jete li yo san danje epi fè li disponib pou operatè tren tren yo,

ı) Machin Railway: Tout kalite machin rale ak remoke ak seri tren ki gen ladan konstriksyon liy, antretyen, reparasyon ak machin kontwòl,

mwen) Operatè tren tren: antite legal piblik ak konpayi otorize transpò machandiz ak / oswa pasaje sou rezo enfrastrikti tren nasyonal la,

j) Sistèm jesyon sekirite: estrikti òganizasyonèl ki pral asire operasyon san danje nan operatè enfrastrikti tren yo ak operatè tren yo, pou idantifye sistematikman mezi pou redwi danje ak aksidan epi diminye risk ak asire ke règleman yo, enstriksyon yo ak pwosesis yo kontinyèlman swiv epi revize kòmsadwa.

k) Gwoup: Yon gwoup ekspè ki deziyen pou envestigasyon ak ankèt sou chak aksidan oswa ensidan,

l) Prezidan gwoup: Espesyalis ekipe ak devwa kowòdinasyon ak pouvwa pandan ankèt la ak ankèt sou chak aksidan oswa ensidan,

m) Envestigasyon: pwosesis la ki gen ladan aktivite yo nan kolekte ak analize enfòmasyon, idantifye kòz yo posib ak bay rekòmandasyon ki nesesè yo sekirite yo nan lòd yo anpeche repetition nan aksidan ak ensidan ki rive,

n) Interoperability: Garanti mouvman san enteripsyon ak san danje nan machin tren nan trafik entènasyonal,

o) Aksidan: yon chèn endezirab, inatandi, toudenkou ak envolontè nan evènman oswa evènman ki gen konsekans danjere tankou domaj pwopriyete, lanmò ak blesi,

ö) Kalite aksidan: kolizyon, deray, nivo aksidan travèse, aksidan pèsonèl nan machin nan tren k ap deplase, dife ak lòt aksidan,

p) Ensidan: Enpòtan, inatandi, sitiyasyon ki afekte operasyon an ak / oswa sekirite nan sistèm nan tren ak tonbe deyò definisyon an nan yon aksidan,

r) Rapò preliminè: Yon rapò kout ki baze sou rezilta yo premye nan aksidan an oswa ensidan an, ki pral baz pou desizyon an kòm pou li kontinye ankèt la,

s) Rapò: Yon rapò bay yo nan lòd yo ogmante sekirite a nan transpò kòm yon konsekans ankèt la ak ankèt sou aksidan an oubyen ensidan an,

ş) Konpayi: Konpayi ki anrejistre nan rejis komès la ki te fèt annakò avèk Kòd komèsyal Tik No. 13 / 1 / 2011,

t), rezo yo enfrastrikti tren nasyonal: pwovens ak distri sant yo sitiye nan teritwa a nan peyi Turkey ak lòt kote ak pò, aerodromes, ki te òganize zòn endistriyèl, lojistik ak sant machandiz, konekte entegre rezo enfrastrikti tren sa ki nan piblik la oswa yon konpayi,

u) Otorite Polis Nasyonal: Direksyon Jeneral la Règleman Railway,

ü) Ekspè: Pote aktivite enspeksyon sekirite transpòtasyon an; Pèsonèl Prezidans lan ak pèsonèl ki afekte nan enstitisyon afilye, ki gen rapò ak ak ki gen rapò ak Ministè a,

eksprime

Dezyèm pati

Objektif Envestigasyon Aksidan ak Ensidan, Notifikasyon Aksidan ak Ensidan,

Desizyon, prèv ak konfidansyalite dosye yo

Objektif nan envestigasyon aksidan ak ensidan

ATIK NAN - (1) Objektif nan rechèch aksidan tren ak ensidan anba Règleman sa a; ak fè rekòmandasyon pou kontribiye nan devlopman lejislasyon ak pratik pou sekirite lavi, pwopriyete ak anviwònman nan chemen de fè yo anpeche aksidan posib ak ensidan ki ka rive e pou anpeche aksidan ak ensidan nan lavni.

(2) Envestigasyon yo aksidan tren ak ensidan te pote soti nan sijè ki abòde lan Règleman sa a yo pa legal oswa envestigasyon administratif ak objektif la se pa idantifye delenkan an ak delenkan an oswa yo pataje responsablite.

Obligasyon pou rapòte aksidan ak ensidan yo

ATIK NAN - (1) Notifikasyon aksidan ak ensidan yo te fè pi vit ke posib pa ranpli fòm notifikasyon aksidan / ensidan an.

(NT) Notifikasyon yo dwe fèt pa lapòs elektwonik oswa faks. Notifikasyon ijans kapab fèt tou atravè SMS oswa telefòn, men Lè sa a, se yon notifikasyon aksidan ekri ak voye pa e-mail oswa faks.

(XN) Aksidan ak ensidan nan rezo enfrastrikti tren nasyonal yo rapòte pa operatè enfrastrikti tren yo.

(4) Nan rezo enfrastrikti tren nan peyi etranje; aksidan ki enplike machin tren ki opere pa operatè tren tren te resevwa lisans yo nan peyi Turkey ak evènman yo rapòte pa operatè tren tren an.

(5) Nan rezo enfrastrikti tren nan peyi etranje; konsepsyon, fabrike, antretyen oswa rapòte pa operatè yo tren tren konsènan enskripsyon nan aksidan ak lòt ensidan ki enplike machin tren te fè nan peyi Turkey se si ou vle.

N ap deside revize

ATIK NAN - (XNUMS) Konsiderasyon sa yo yo te pran an kont lè evalye si wi ou non aksidan oswa ensidan ki ap konsidere gen yon enpak siyifikatif sou règleman sekirite ak jesyon sekirite:

a) Gravite aksidan an oswa ensidan an.

b) Kalite aksidan.

c) si sistèm nan kòm yon antye se yon pati nan yon seri de aksidan oswa ensidan.

d) Enpak sou sekirite tren ak demand operatè enfrastrikti tren yo, operatè tren, otorite sekirite nasyonal oswa lòt eta yo.

d) Si te gen rapò sou aksidan ki sanble anvan.

(NT) Malgre ke pa enkli nan definisyon an nan aksidan grav, aksidan oswa ensidan ki ka lakòz aksidan grav si yo rive nan kondisyon diferan, ki gen ladan echèk teknik nan enfrastrikti tren oswa eleman interoperabilite, kapab tou gen pou egzamine.

Konfidansyalite prèv ak dosye yo

ATIK NAN - (1) Tout enfòmasyon ak dokiman yo jwenn nan sijè ki abòde lan nan envestigasyon aksidan ak dosye ekri ak elektwonik pa dwe divilge eksepte pou rezon yo nan ankèt aksidan epi yo pa ka pataje ak nenpòt moun ak otorite eksepte pou otorite jidisyè yo.

Koperasyon ak lòt eta yo

ATIK NAN - (1) Nan rezo enfrastrikti tren nasyonal la; Otorite envestigasyon aksidan nasyonal nan eta etranje enpòtan yo ka envite pou kolabore nan ankèt sou aksidan ak ensidan ki enplike machin tren yo nan operatè tren tren peyi etranje yo, ansanm ak konsepsyon, fabrike, antretyen oswa enskripsyon nan machin tren nan eta a etranje.

(2) Nan rezo a etranje enfrastrikti tren; konsepsyon nan machin tren ak Turkish operatè tren tren, envantè, antretyen an oswa enskripsyon bay kontribisyon yo ba aksidan an fèt la ki enplike evènman yo machin tren ki te fèt nan peyi Turkey ak travay enspeksyon.

PATI twa

Kalifikasyon, Pwosedi pou Travay ak Prensip yo, Otorite yo ak Responsablite Ekspè yo

Kalifikasyon ekspè yo

ATIK NAN - (1) Ekspè; Li esansyèl ke kapasite jeni yo chwazi nan pèsonèl diplome nan sistèm tren, konstriksyon, machin, elektrisite, elektwonik, elektrisite ak elektwonik, kominikasyon, òdinatè ak endistri depatman.

Ko-devwa

ATIK NAN - (1) Tou depan de nati rechèch nan sekirite transpò oswa egzamen an, plis pase yon ekspè ka travay nan yon sèl travay.

(NT) Nan ka sa a, òganizatè yo ekspè ki gen travay yo deziyen kòm tèt gwoup la pran mezi yo asire fini an nan travay la sou tan.

Kontinuite ak transfè travay

ATIK NAN - (NT) Ekspè yo oblije fè ak fini travay la yo te kòmanse san entèripsyon. Ekspè yo aji dapre enstriksyon yo pral resevwa nan enfòme Prezidans lan si li nesesè pou ranvwaye travay la oswa si konklizyon nan travay la mande pou rechèch ak egzamen yon lòt kote.

Rechèch ak revizyon pwosesis

ATIK NAN - (1) rechèch la ak pwosesis egzamen ki te pote soti nan ekspè asiyen nan egzamen an sekirite nan transpò konsiste de etap sa yo:

a) Resevwa notifikasyon aksidan / ensidan.

b) konfime aksidan an / ensidan ki soti nan inite ki enpòtan yo.

c) Enfòme Prezidans lan sou aksidan / ensidan an.

ç) Jwenn devwa vèbal oswa ekri konsantman an ki gen rapò ak aksidan an ak ensidan ki deside pa Prezidan an pou envestigasyon oswa egzamen an.

d) Ale imedyatman nan sèn aksidan / ensidan an epi kòmanse rechèch ak envestigasyon.

e) Prepare rapò preliminè a dapre konklizyon preliminè sou aksidan / ensidan an epi prezante li bay Prezidan an epi deside si ankèt la ap kontinye oswa ou pa.

f) Kolekte plis enfòmasyon ak dokiman si sa nesesè.

g) Analize rezilta yo ak dokiman ki gen rapò ak aksidan / ensidan an.

ğ) Rapò sou redaksyon nan ankèt sou aksidan / ensidan an.

h) Prezidan an gwoup voye rapò bouyon an bay Prezidans lan pou revizyon.

ı) Prezidans lan jije sa nesesè, tout rapò oswa yon pati nan rapò an bouyon ta dwe voye bay opinyon nan pati yo konsène.

mwen) ki gen ladan opinyon yo eksprime pa pati ki enterese yo nan peryòd la, si li apwopriye, yo dwe enkli nan rapò a bouyon.

j) Soumèt rapò bouyon an bay Komite Evalyasyon an.

k) Si Komite Evalyasyon an deside revize rapò bouyon an, li dwe retounen nan tèt gwoup la ansanm ak jistifikasyon ekri a, epi gwoup la ap re-evalye pa gwoup la ak re-antre nan pwosesis la kòmanse nan (ğ).

l) Nan ka Komite Evalyasyon an deside aksepte rapò bouyon an, rapò a dwe pibliye pasyèlman oswa konplètman sou sit wèb Prezidans lan epi ajoute nan achiv Prezidans lan.

m) Apre rekòmandasyon yo bay nan rapò an.

Devwa ak pouvwa nan gwoup yo ak ekspè yo

ATIK NAN - (1) Anplis de devwa yo ak otorite yo espesifye nan Règleman an sou Transpò Sekirite Enspeksyon Sant la nan Ministè a nan transpò ak enfrastrikti pibliye nan Ofisyèl Gazette ki gen dat 11 / 5 / 2019, gwoup yo ak ekspè yo asiyen nan aksidan an aksidan oswa envestigasyon ensidan yo jan sa a;

a) Li ka monte nan machin tren ki enplike nan yon aksidan oswa ensidan ak fè enspeksyon sou machin nan.

b) aksè a egzanp aparèy anrejistreman sou machin tren an, dosye aparèy kominikasyon vwa ki gen rapò ak trafik, ak tout kòmandman ak dosye tranzaksyon ki gen rapò ak trafik nan sistèm kontwòl siyal yo ak trafik la.

c) Resevwa deklarasyon moun ak temwen ki enplike nan aksidan an oswa ensidan an ak achiv vwa a oswa alekri.

ç) Yo dwe san konte aksidan oswa ensidan; otorite sekirite nasyonal, operatè enfrastrikti tren yo, operatè tren, tren antretyen, antretyen inite yo ak konpayi yo.

d) Aksè nan rezilta enspeksyon pèsonèl tren ak lòt pèsonèl tren ki enplike nan aksidan an oswa ensidan an.

e) Aksè nan dosye egzamen fizik moun ki te blese akòz yon aksidan.

Obligasyon pou ede espesyalis la

ATIK NAN - (XNXI) Aksè nan aksidan an oswa sèn pa ekspè yo ap mennen ankèt sou yo dwe restriksyon nan dispozisyon ki nan prèv.

(XNUMS) Moun ki konsène yo oblije satisfè demann yo nan ekspè yo ki patisipe nan aksidan oswa envestigasyon ensidan an akò ak lejislasyon an ki enpòtan san pèdi tan ak reponn kesyon yo poze yo.

(3) Ofri sèvis transpò ak yon anviwònman travay ki apwopriye ak asiyen yon anplwaye lyezon pandan kou a nan travay yo nan lòd asire ke ekspè yo ki patisipe nan ankèt la nan aksidan ak ensidan pote soti nan travay yo jan sa nesesè.

(4) Pati ki enplike nan yon aksidan oswa yon ensidan yo oblije voye pèsonèl ki enpòtan a nan Prezidans lan Sant pou enfòmasyon.

Travay ke ekspè pa ka fè

ATIK NAN - (1) Ekspè ki patisipe nan aksidan oswa envestigasyon ensidan;

a) Yo pa ka fè okenn enstriksyon egzekitif ki pa gen rapò dirèk ak envestigasyon ak envestigasyon an.

b) Yo pa ka fè anote, ajoute ak koreksyon sou dokiman, liv ak dosye.

c) Yo pa ka divilge enfòmasyon konfidansyèl ak dokiman yo te akeri akòz devwa yo.

ç) Yo pa ka aji nan yon mannyè ki ka minen diyite ak sans konfyans obligatwa dapre devwa yo ak adjektif kote yo ye.

CHAPIT KAT

rapò

rapò

ATIK NAN - (1) Prezidan an nan gwoup la oblije prezante rezilta yo nan etid yo nan Prezidans lan nan yon rapò.

(2) Nan ka gen yon dezakò nan mitan manm gwoup la sou pwoblèm yo mansyone nan rapò yo, pwoblèm sa yo dwe soumèt bay Prezidans lan apre yo te jistifye epi siyen.

(3) Rapò yo prepare ki baze sou eksperyans nan te vin soti nan aksidan ak ensidan yo, ki gen ladan rekòmandasyon pou amelyore sekirite transpò ak anpeche aksidan ki sanble ak ensidan. Detèminasyon responsablite administratif, legal oswa kriminèl pa ka sijè a nan rapò yo.

(X) Rapò prepare pa ka sijè a yon chèk konfòmite.

(5) Aksidan nan chemen an oswa ensidan ankèt ak rapò ankèt la gen ladan seksyon sa yo. Lòt seksyon yo ka ajoute selon nati aksidan an oswa ensidan an.

a) Rezime: Se seksyon an ki kote enfòmasyon debaz sou aksidan tren oswa ensidan ki eksprime. Kalite aksidan oswa ensidan, tan, kote ak ki jan li te rive, pèt nan lavi oswa enfòmasyon aksidan, domaj nan enfrastrikti tren, machin, kago, twazyèm pati oswa anviwònman.

b) pwosesis aksidan: Se seksyon an kote pwosesis la ki gen eksperyans anvan, pandan ak apre aksidan an eksplike an detay.

c) Enfòmasyon ak rezilta sou aksidan an: ki gen rapò ak aksidan an oswa ensidan an; operasyon nan sistèm jesyon sekirite a, òganizasyon pèsonèl, kalifikasyon pèsonèl la, aksyon yo ak deklarasyon moun ki enplike nan aksidan an, règleman ak règleman yo aplike, dosye operasyon ak antretyen nan machin tren ak eleman enfrastrikti, dokiman sou sistèm operasyon tren an, evènman yo anvan ak karakteristik ki sanble ak lòt enfòmasyon sou aksidan an yo eksplike.

d) Evalyasyon ak konklizyon: Sa a se seksyon an ki evalye enfòmasyon ak rezilta yo sou aksidan an. Seksyon sa a evalye kòz posib yo.

d) Rekòmandasyon: Seksyon sa a gen rekòmandasyon pou amelyore sekirite transpò.

(6) Li esansyèl ke rapò ankèt aksidan yo fin ranpli ak pibliye nan ane a apatide dat aksidan an. 1 rapòte yon rapò pwovizwa sou rapò aksidan ki pa ta ka pibliye pandan ane a, ki dekri pwogrè nan ankèt la aksidan nan anivèsè a nan aksidan an.

Operasyon sou rapò

ATIK NAN - (1) Komite Revizyon an evalye tout rapò ki sou ajanda li yo ak deside sou pwoblèm ki gen rapò ak amelyorasyon nan enfrastrikti transpò ak aktivite transpò ak pwoblèm sekirite transpò ki kouvri tout mòd transpò.

(2) Si yo detèmine ke gen pwoblèm ki manke nan rapò yo, ki bezwen yo dwe re-envestige oswa Anplis de sa egzamine, li ka deside ansanm ak jistifikasyon an ekri ki ta dwe rechèch la ak egzamen an dwe te pote soti nan menm gwoup la oswa gwoup la nouvo.

(X) Rapò yo aksepte pa Komite a Evalyasyon yo soumèt bay Minis la ak Prezidansyèl Sekirite Sosyal ak Komite pou politik etranjè.

(4) Rapò yo dwe pibliye ki pasyèlman oswa konplètman sou sit entènèt Prezidans lan epi ajoute nan achiv Prezidans lan.

(5) Rekòmandasyon ki genyen nan rapò an swiv pa gwoup revizyon an ki te prepare rapò an. ANVAN jou apre piblikasyon rapò an, yo mande enfòmasyon ekri nan men enstitisyon yo ak òganizasyon ki rekòmande yo. Yo anrejistre enfòmasyon ak dènye enfòmasyon sou estati aplikasyon chak rekòmandasyon.

Rapò aksidan ak ensidan nan operatè yo

ATIK NAN - (1) Operasyon enfrastrikti chemennfè yo ak operatè tren yo voye yon kopi rapò aksidan yo ak ensidan yo bay Prezidans lan nan lespas senk jou ouvrab apre rapò a fini.

SEKSYON FIVE

Dispozisyon Divè ak Final

Pa gen dispozisyon

ATIK NAN - (NAN) Nan ka kote pa gen okenn dispozisyon nan Règleman sa a sou egzamen an nan aksidan tren ak ensidan yo, dispozisyon ki nan Règleman an sou Transpò Sekirite Enspeksyon Sant la nan Ministè a nan transpò ak enfrastrikti ak lejislasyon an ki enpòtan yo dwe aplike.

Lwa anile

ATIK NAN - (X) Règleman sou Envestigasyon ak Envestigasyon nan Aksidan Railway ak ensidan ki te pibliye nan Gazette ofisyèl la ki gen dat 1 / 16 / 7 te aboli.

fòs

ATIK NAN - (KOUMAN) Règleman sa a ap antre nan fòs nan dat piblikasyon li yo.

egzekitif

ATIK NAN - (1) dispozisyon ki nan Règleman sa a dwe egzekite pa Minis la nan transpò ak enfrastrikti.

ANSANM-POU DOWNLOAD DOS NAN KLIKE ISIT

Tendans Railway aktyèl yo

machin bèn yo pral achte
Lendi 16
Lendi 16

Railway News Search

Ou dwe fè premye kòmantè a

kòmantè